Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Leveransvillkor

Liko AB Försäljnings & leveransvillkor

SPÅRBARHET
Liko AB hänvisar med referens till gällande regelverk för tillverkning, handel och förskrivning av medicintekniska produkter inom vilka absoluta krav på produkters spårbarhet ställs skall det noteras att den som ingår affärsrelation med Liko AB också ikläder sig fullt ansvar för att skapa och vidmakthålla spårbarhet för produkter införskaffade från och via Liko AB.

APPLICERBARHET
I de fall ej annat skriftligen överenskommits gäller nedanstående affärsvillkor.

GILTIGHETSTID
Av Liko AB given offert är giltighetstiden 2 månader, om ej annat angivits.

BESTÄLLNING
Vi har öppet vardagar kl. 08.00 – 17.00, sommartid (1/6- 31/8) 08.00 - 16.00. Du når oss per telefon 020-781030 gällande order, felanmälan och andra kundservicefrågor. Du kan även beställa via mail ordernordic@hill-rom.com och per telefax: 0920-474982. Vill Du skriva är adressen: Liko AB, Nedre vägen 100, Luleå 975 92 och vår hemsida har adressen: www.liko.se

EXPEDITIONSAVGIFT
För order om värde understigande av 5 000 kronor netto exklusive mervärdesskatt förbehåller sig Liko AB rätten att debitera en avgift av 199 kronor exklusive mervärdesskatt.

LEVERANSVILLKOR
Order över 5 000 kronor netto exklusive mervärdesskatt för leverans inom Sverige, levereras fraktfritt om ej annat anges i andra gällande avtal. Eventuella fraktemballage debiteras.

PRISER
Såvida annat ej avtalats tillämpas priser i enlighet med gällande prislista. Vi kan dock tvingas ändra priserna på grund av händelser utanför vår kontroll exempelvis av force majeur karaktär, om valutaläget förändras eller liknande. Om en sådan ändring inträffar gäller leveransdagens betingelser och priser. På listpriserna tillkommer gällande mervärdeskatt och andra avgifter såsom frakt och fraktemballage.

BETALNINGSVILLKOR
För kreditgodkänd kund emotser vi betalning inom 30 kalenderdagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med diskonto +8% efter förfallodagen. Varor som levererats av oss förblir vår egendom till dess vi erhållit full betalning för både varor och leverans. Av ej kreditgodkänd kund krävs förskotts- alternativt kontantbetalning.

GARANTIVILLKOR
Liko AB erbjuder två års garanti på nya produkter, slitage av produkten omfattas inte. Garantin är en så kallad inlämningsgaranti vilket innebär att den som åberopar garanti skall lämna in produkten antingen på inköpsstället alternativt till av Liko AB anvisad adress. Detta garantiåtagande innebär dock ej att Liko AB är ersättningsskyldig för eventuell annan skada och eller lidande åsamkat av fel i vara av Liko AB.

RETURER
Innan Du skickar tillbaka något till oss måste Du kontakta oss för att få en returbekräftelse. Returer utan returbekräftelse godkänns inte. Om vi skickat Dig en annan vara än den Du beställt eller om varan är felaktig returnera den då inom 7 dagar från godsets ankomst. Övriga returer måste returneras inom 30 dagar från godset ankomst. Returfrakten betalar Du själv, returgodset får inte skickas mot postförskott, efterkrav eller annan lösen.

Har vi skickat en felaktig vara får Du naturligtvis tillbaka dina utlägg och du erhåller en returfraktsedel från oss.

Produkter som inte ingår i vårt standardsortiment tar vi inte i retur.

Om ni har beställt fel vara och retur sker så dras en returavgift på lägst 25 % av orderbeloppet avdrages vid kreditering på felaktig vara.

Vi ber er därför noggrant kontrollera er orderbekräftelse som en kontroll från er sida att vi uppfattat er order rätt.

Retur av varor mottages om inneremballage är orört, artikeln får ej ha tagits ut från emballaget och ej används. Gäller såväl hårda som mjuka produkter

FÖRBEHÅLL
Vi förbehåller oss rätten till att ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar och priser utan föregående meddelande. Eventuella sättnings- och tryckfel reserverar vi oss för. Prislistan gäller ej för enskilda konsumenter - Vi lämnar gärna uppgifter om adekvat återförsäljare, se även www.liko.se

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.